608 250 249
PL EN

Czy wiesz, że:

Kierownikowi jednostki organizacyjnej w przypadku nie dopełnienia wymagań związanych z ochroną radiologiczną można wymierzyć karę pieniężną
w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
Średnie dawki wynikające z naturalnego tła promieniowania jonizującego w Polsce są trzy razy mniejsza niż w Finlandii.
W Polsce pracuje reaktor jądrowy - reaktor nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie.
1 Ci [kiur], jest to jednostka pochodząca od nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie. W jednym gramie czystego izotopu radu-266 zachodzi 3,7*1010
rozpadów promieniotwórczych na sekundę.
Uprawnienia do pracy na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ważne są na 5 lat.
W 2003 roku w Polsce został uruchomiona pierwszy ośrodek PET z cyklotronem do produkcji radiofarmaceutyków w 2003 r. Kolejny ośrodek powstał
w Gliwicach pod koniec 2010 r.
Człowiek jest zbudowany również z niewielkich ilości izotopów promieniotwórczych takich jak węgiel- 14, potas-40 i polon-210.
Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. zawierało się na 23 stronach, obecna wersja ujednolicona ustawy liczy 148 stron
+ ponad 40 aktów wykonawczych.
Izotop tlenu O-15 charakteryzuje się jednym z najkrótszych czasów połowicznego rozpadu wynoszącym 122 sekundy spośród innych izotopów promieniotwórczym wykorzystywanym w badaniach PET.
Irene Joliot-Curie córka Marii Skłodowskiej-Curie wraz z mężem otrzymała Nagrodę Nobla w 1935 roku z chemii.

O nas

Czym tak naprawdę zajmują się inspektorzy ochrony radiologicznej? Zawód ten pełni bardzo ważną rolę przy wykorzystywaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, ponieważ osoby na tych stanowiskach dbają o bezpieczeństwo. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym oraz czynnościom organizacyjnym ochrona radiologiczna ma możliwość zmniejszać ryzyko negatywnych skutków promieniowania jonizującego na ludzki organizm. Młody zespół z Bydgoszczy zajmuje się właśnie ochroną radiologiczną, jak i projektowaniem osłon stałych. W swojej pracy wykorzystują doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat, a dzięki temu mogą zagwarantować najwyższą jakość oferowanych usług.

Planowane kierunki rozwoju

Pośrednictwo w sprzedaży produktów z zakresu ochrony radiologicznej: osłony indywidualne, sprzęt dozymetryczny (mierniki indywidualne, mierniki skażeń, mierniki mocy dawki), osłony stałe, (drzwi do pracowni akceleratorowych, osłony-moduły), etc.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.