608 250 249
PL EN

Oferta usług ochrony radiologicznej

doradztwo w zakresie sprzętu, wymagań prawnych oraz ochrony radiologicznej w następujących dziedzinach medycznych:

  • rentgenodiagnostyka,
  • medycyna nuklearna,
  • radioterapia,
  • radiologia.

projektowanie osłon radiologicznych, chroniących przed źródłami promieniowania jonizującego, w szczególności:

  • pracownie akceleratorowe,
  • pracownie izotopowe klasy Z (zamknięte źródła promieniotwórcze),
  • pracownie izotopowe klasy II i III (otwarte źródła promieniotwórcze),
  • pracownie rentgenowskie.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Zapraszamy do skorzystania z możliwości uczenia się pod okiem doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych osób z naszego zespołu. Przed przystąpieniem do szkolenia należy skontaktować się z lekarzem, żeby uzyskać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy w warunkach z narażeniem zdrowia na promieniowanie jonizujące.

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej R/S

W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające uprawnienia typu R, czyli mogą nadzorować działalność wykorzystującą aparaty rentgenowskie do diagnostyki medycznej, radioterapii schorzeń nienowotworowych, a także radiologii zabiegowej. Ponadto posiadają również uprawnienia typu S, które umożliwiają im nadzorowanie aparatów rentgenowskich w gabinetach dentystycznych i przy stosowaniu ich do densytometrii kości.

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej IOR-0,1,3

Uprawnienia typu IOR-0 - Umożliwiają inspektorom nadzorowanie takich działalności jak: magazynowanie, przewożenie, obrót i używanie zamkniętych źródeł promieniotwórczych a także montowanie, używanie i eksploatacja urządzeń, które zawierają promieniotwórcze źródła o mniejszej aktywności niż wartość P2.

Uprawnienia typu IOR-1 - Umożliwiają inspektorom nadzorowanie m.in. takich działalności jak: składowanie, transportowanie, wytwarzanie, przetwarzanie lub używanie materiałów jądrowych, w tym źródeł oraz odpadów promieniotwórczych. Wykorzystywanie na wielu polach (np. używanie, produkowanie, instalowanie itp.) urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze i sprzedaż tych urządzeń z wykluczeniem urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze stosowane w celach medycznych.

Uprawnienia typu IOR-3 - Umożliwiają inspektorom korzystanie z urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze w celach medycznych, ponadto sprzedaż, jak i użytkowanie w celach medycznych urządzeń, które mogą wytwarzać promieniowanie jonizujące. Uprawnienia upoważniają inspektorów do otwierania pracowni, w których mogą być używane wyżej wymienione źródła. Dodatkowo mogą nadzorować takie działalności, jak osoby z uprawnieniami typu IOR-1.